Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek

Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
­- wywozu pojazdu za granicę,
­- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
­- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni.

Kogo dotyczy
Właściciela pojazdu.

Czas realizacji
Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty
 • Wniosek;
 • Dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem występuje nabywca;
 • Dowód rejestracyjny;
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dokumenty opisane w procedurze: REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY;
 • Dowód uiszczenia opłaty;
 • Dowód osobisty (do wglądu);
 • Aktualny odpis z KRS - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
Opłaty za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
za wydanie tablic tymczasowych na samochód: 30,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę: 15,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych na motocykl: 12,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych ciągnik rolniczy: 12,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych motorower: 12,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na samochód: 80,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na przyczepę, motocykl, ciągnik rolniczy: 40,00 zł
za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na motorower: 30,00 złNumer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12