Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L, PIT, CIT, BUS 100 km/h

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są na wniosek właściciela, przez organ w którym pojazd jest zarejestrowany
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu
Czas realizacji Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dowód rejestracyjny
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków:
  - pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
  - pojazd jest przystosowany jako taksówka (TAXI),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  - pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  - pojazd jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (L),
  - autobus którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (BUS 100 km/h).
 • Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych.
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie
Opłaty brak
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-09

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12