Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych dokonuje na wniosek właściciela pojazdu organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Około 7 dni roboczych

Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych należy dołączyć:
  ­- dowód rejestracyjny pojazdu,
  ­- stosowne oświadczenie właściciela o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych,
  ­- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  ­- aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych,
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych.
Opłaty - za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
- za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych na samochód: 80,00 zł
- za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej na samochód: 40,00 zł
- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na przyczepę: 40,00 zł
- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na motocykl: 40,00 zł
- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na ciągnik rolniczy: 40,00 zł
- za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na motorower: 30,00 złNumer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP


Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12