Dokonanie lub skreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym

Naniesienia lub skreślenia adnotacji o zastawie rejestrowym dokonuje na wniosek właściciela organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Organ wpisuje lub skreśla stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego należy dołączyć:
  - aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
  - dowód rejestracyjny.
  - dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC.
  - aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych Krajowym Rejestrze Sądowym.
  - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych.
  - w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
 • Do wniosku o skreśleniu adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego należy dołączyć:
  - odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
  - dowód rejestracyjny.
  - dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC
  - aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych KRS
  - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych
  - w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
Opłaty Brak.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawu rejestrowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12