Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne

Czas realizacji
Akt stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po zawarciu związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Opłatę skarbowa: 84 PLN
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym: 1000 PLN

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
za sporządzenie aktu małżeństwa
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu.
UWAGA: Opłatę dodatkową w wysokości 1000zł za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego należy dokonać na konto Urzędu Miasta Suwałki nr 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  • Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r.
  • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu:  Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  15:00
Wtorek 07:30  -  14:30
Środa 07:30  -  14:30
Czwartek 07:30  -  14:30
Piątek 07:30  -  14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-02-03

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2021-05-12