Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP

Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest złożeniem do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Właściwość miejscowa
Zaświadczenie można pobrać w dowolnym USC w Polsce.

Kogo dotyczy
Dokument może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Czas realizacji
do 14 dni

Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Dowód osobisty
  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

Opłaty
Opłata skarbowa: 38 PLN

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW

Tryb odwoławczy
Wojewoda Podlaski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-02-03

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2021-05-12