Wnioski o nadanie medali za 50 lat pożycia małżeńskiego

Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku, mogą zgłosić taki Jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu stałego zameldowania. Wypełniony wniosek, podpisany przez jubilatów można wysłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego. Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne

Czas realizacji
Do 180 dni od dnia przyznania odznaczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek

Opłaty
Nie pobiera się

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach
  • Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-10-23

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2021-05-12