Uznanie ojcostwa

Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od dnia jego ustania (300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że jest ojcem biologicznym, natomiast matka dziecka – jednocześnie potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna składający oświadczenie.

Kogo dotyczy
-

Czas realizacji
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty
  • Ważne dowody osobiste rodziców do wglądu (rodzice muszą być pełnoletni)
  • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat i uznanie ojcostwa pociąga za sobą zmianę nazwiska do zmiany nazwiska niezbędna jest również zgoda dziecka wyrażona osobiście (dziecko musi posiadać dokument tożsamości np. legitymację szkolną)
  • W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta składa aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży: zaświadczenie wydane przez lekarza ginekologa

Opłaty
Brak opłat

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa kierownik USC powiadamia pisemne matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy w terminie 7 dni od dnia odmowy. Wydanie odmowy przez kierownika USC powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2022-11-04

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12