Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Zgłoszenia urodzenia noworodka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia dziecka.

Sporządzenia aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do urzędu stanu cywilnego przez położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.
W przypadku dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu oraz nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Efekt załatwienia sprawy :
- sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia
- nadanie numeru PESEL dziecku
- zameldowanie dziecka

Kogo dotyczy
Osoby dokonującej zgłoszenia urodzenia dziecka

Czas realizacji
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty
  • - dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców
    - dla dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki
  • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

    Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej).

    W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2022-03-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12