Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Małżeństwo przed Kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne

Czas realizacji
Niezwłocznie – maksymalnie do 30 dni.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Opłaty
Opłata skarbowa 39,00 zł

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
za wydanie decyzji
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW

Tryb odwoławczy
Wniosek do sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. Ustawa o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stany cywilnego

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-02-03

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2021-05-12