Sporządzenie aktu zgonu

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.


Właściwość miejscowa
Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu, przedkładając kartę zgonu wydaną przez lekarza.

Efekt załatwienia sprawy
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

Kogo dotyczy
Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej tj.
• małżonek
• krewni zstępni (np. dzieci, wnuki)
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat, siostra)
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Czas realizacji
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty
  • Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2022-03-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12