Nadanie małoletniemu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca (art.90 KRO)

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem jej dziecka może wraz z mężem złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko, takie jakie nosiłyby ich wspólne dzieci.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest możliwe jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko dwuczłonowe utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców biologicznych dziecka.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio jeżeli ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzebna jest jego zgoda.

Właściwość miejscowa
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w dowolnym USC w Polsce.

Kogo dotyczy
Rodzica dziecka i jego małżonka

Czas realizacji
Na miejscu w dniu składania oświadczenia

Wymagane dokumenty
  • Dowody osobiste

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2022-03-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12