Zaświadczenie w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu

Zgodnie z ustawą o lasach (art. 37a), w przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu jeżeli: oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczony jest do zalesienia, lub objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy). Umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest umową nieważną, dlatego potrzebne jest udokumentowanie, że nie zachodzi prawo pierwokupu i stąd jest potrzebne jest m.in. zaświadczenie stwierdzające, czy wskazana działka jest objęta obowiązującym uproszczonym planem urządzania lasu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Kogo dotyczy
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Czas realizacji
7 dni od dnia złożenia wniosku

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu
Opłaty Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy część II, ust. 21.


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
zaświadczenie uproszczony plan urzadzania lasu
Kwota
17 zł
Tryb odwoławczy Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm. – załącznik do ustawy część II, ust. 21).

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628280

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 5
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12