Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy (właściciele instalacji)

Czas realizacji
Rozpatrzenie wniosku /ewentualne wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni/.

Wydanie decyzji zgodnie z Kpa w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku. W przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek właściciela instalacji o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519);
 • Załączniki (kserokopie):
  - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego urzędowo poświadczony odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
  - dowód zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
  - streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  - oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej,
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty Za niniejsze pozwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości:
2011 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem jak niżej
506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, oraz
17 zł – w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 – załącznik do ustawy część III, kol. 2, ust. 40, 46, część IV).

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
Opłata skarbowa za pozwolenie
Dodatkowe informacje
Opłata skarbowa za pozwolenie (makroprzedsiębiorcy) – 2011 zł
Opłata skarbowa za pozwolenie (mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy) – 506 zł

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
Podstawy prawne
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13