Wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne

Wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne

Kogo dotyczy
Posiadacze psów rasy uznanej za agresywną lub prowadzący ich hodowlę

Czas realizacji
W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów
W terminie do dwóch miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych

Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Dowód opłaty skarbowej
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Opłaty - opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wynosi 616 zł
- opłata za udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywne - 82 zł
- opłata za pełnomocnictwo – 17,00 PLN

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
za wydanie pozwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1840 )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. , Nr 77 , poz. 687 )
  • W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania ras psów uznawanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w wyżej cytowanej ustawie. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628216

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12