Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców posiadających w/w dokumenty, w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w tych dokumentach.

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o zmianę danych w zezwoleniu / licencji.
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia / licencji
 • W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem liczby wypisów:
  - dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku,
  - wykaz pojazdów,
  - dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.
 • W przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:
  - dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,
  - wykaz pojazdów,
  - dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.
Opłaty Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
Za dodatkowe wypisy pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia lub licencji.

Numer konta

07124052111111000049205949
Podstawy prawne

•    Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-11

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13