Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców ubiegających się o wydanie w/w dokumentu.

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o udzielenie licencji
2.    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
3.    Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym,
4.    Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności
5.    Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR. Sytuację finansową, potwierdza się:
•    rocznym sprawozdaniem finansowym
•    dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
•    dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
•    dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
•    dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości
6.    Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji

Opłaty Opłata za udzielenie licencji na okres:
-    od 2 do 15 lat – 800 zł
-    powyżej 15 do 30 lat – 900 zł
-    powyżej 30 do 50 lat – 1000 zł

Numer konta    07124052111111000049205949
Podstawy prawne

•    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia,
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-08

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13