Udzielenie / zmiana treści / dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Udzielenie / zmiana treści / dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie, zmianę treści lub dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji /zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne).
 • Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji / zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji.
Opłaty 1. Opłata za udzielenie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
- powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
W/w opłata jest powiększona o 10% za każdy zgłoszony pojazd i dodatkowo o 1% za każdy wydany wypis.
2. Opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji:
- 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
3. Opłata za zmianę licencji:
- 10% opłaty jak za udzielenie nowej licencji i dodatkowo 5% tej opłaty za każdy wypis do zmienionej licencji.

Numer konta
07124052111111000049205949
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
 • UCHWAŁA NR XLI/466/05 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałki.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2023-09-18

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2021-05-13