Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Kogo dotyczy
Przewoźnicy

Czas realizacji
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursu oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym,
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • Cennik
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • Kserokopię posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób

Opłaty
1. Za wydanie zezwolenia na
obszar powiatu:
•okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 250 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 300 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 3 lat: 350 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 4 lat: 450 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 5 lat: 550 PLN
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:
• okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 350 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 400 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 3 lat: 450 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 4 lat: 550 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 5 lat: 600 PLN
obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa:
• okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 500 PLN
• okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 550 PLN

2. Za zmianę zezwolenia - 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia - 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia za każdy wypis.
4. Za wydanie wypisu do zmienionego zezwolenia - 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia za każdy wypis.
5. Za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia - 11% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji o wydaniu zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1220),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 202),
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1371 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1212 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1605),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014r. poz. 1217),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2145).

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2022-02-01

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13