Uzyskanie/zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy

Uzyskanie/zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie w/w dokumentów.

Czas realizacji
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju,
2.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (w przypadku wniosku o uzyskanie zaświadczenia),
3.    Wykaz pojazdów, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,
4.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę zaświadczenia i wypisów.

Opłaty Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.
Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia wynosi 100 zł za każdy wydany wypis.

Opłata za zmianę zaświadczenia wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wydany wypis.

Opłata za zmianę zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu wynosi:
-    25 zł za zmianę zaświadczenia,
-    10 zł za zmianę każdego dotychczas posiadanego wypisu,
-    100 zł za każdy kolejny wypis do nowo zgłoszonego pojazdu pojazd.

Numer konta
07124052111111000049205949
Podstawy prawne

•    Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ,
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia,
•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców,
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-12-08

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13