Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym / lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób z kierowcą

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Kogo dotyczy
Przewoźników

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie licencji.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne).
 • Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Opłaty Opłata za udzielenie licencji na okres:
od 2 do 15 lat – 320zł
powyżej 15 do 30 lat – 380zł
powyżej 30 do 50 lat – 450zł

W/w opłata jest powiększona o 10% za każdy zgłoszony pojazd i dodatkowo o 1% za każdy wydany wypis.

Numer konta
07124052111111000049205949
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2023-09-18

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2021-05-13