Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

Wydanie wtórnika zezwolenia/licencji oraz wtórnika wypisu z zezwolenia/licencji.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców posiadających w/w dokumenty.

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji.
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika dokumentu.
  • Dodatkowo - w przypadku utraty zezwolenia lub licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (art. 233 k.k.) potwierdzające okoliczności utraty zezwolenia lub licencji.
Opłaty Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy: 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji: 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
- opłata za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji: 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.

Przy obliczaniu opłaty za wydanie wtórnika wypisu z licencji przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

Numer konta

07124052111111000049205949
Podstawy prawne

•    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ,
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ,
•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-11

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13