Uchwała nr XVIII/197/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowot

Data wydania 2016-03-30
UCHWAŁA NR XVIII/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2016-03-30

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Data modyfikacji: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-03-31