Uchwała nr XVI/178/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach.

Data wydania 2016-01-27
UCHWAŁA NR XVI/178/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych
Krzywólka w Suwałkach.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Data modyfikacji: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-01-29