Uchwała nr XVII/182/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania

Data wydania 2016-02-24
UCHWAŁA NR XVII/182/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach,
których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich
oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Data modyfikacji: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-02-25