Uchwała nr XVIII/198/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych

Data wydania 2016-03-30
UCHWAŁA NR XVIII/198/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych,
mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2016-03-30

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Data modyfikacji: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-03-31