Uchwała nr XVII/180/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Data wydania 2016-02-24
UCHWAŁA NR XVII/180/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2016-02-24

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Data modyfikacji: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-02-25