Uchwała nr XVII/181/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016 rok

Data wydania 2016-02-24
UCHWAŁA NR XVII/181/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016 rok

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Data modyfikacji: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-02-25