Uchwała nr XVII/184/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach

Data wydania 2016-02-24
UCHWAŁA NR XVII/184/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami:T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Data modyfikacji: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-02-25