Uchwała nr XVI/177/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim

Data wydania 2016-01-27
UCHWAŁA NR XVI/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu
wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Data modyfikacji: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-01-29