Uchwała nr XVIII/196/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdo

Data wydania 2016-03-30
UCHWAŁA NR XVIII/196/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom
nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych,
Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2016-03-30

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Data modyfikacji: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-03-31