Uchwała nr XVI/176/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA NR XVI/176/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem
prowadzącym.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Data modyfikacji: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-01-29