Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020"

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje społeczne
projektu
„Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji społecznych jest:
1) zebranie uwag i wniosków mieszkańców odnośnie projektu „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”;
2) włączenie mieszkańców w proces konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”;
3) włączenie mieszkańców w realizację „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”

 

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”.

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 24 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

 

4. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie:

1) pisemnej, poprzez wyłożenie projektu „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020” w pok. 105 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71 A wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie uwag i wniosków;

2) elektronicznej, poprzez zamieszczenie konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem http://www.bip.um.suwalki.pl oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem http://www.um.suwalki.pl oraz http://www.konsultacje.suwalki.eu wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie uwag
i wniosków.

Opinie i uwagi dotyczące konsultowanego dokumentu należy zgłaszać do Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego W Suwałkach na udostępnionych formularzach, w niżej podany sposób:

a) drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Konsultacje „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach;

b) drogą elektroniczną - przesłanie na adres: ktp@um.suwalki.pl; aandrulewicz@um.suwalki.pl, jsztelmer@um.suwalki.pl.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Sztelmer-Stabińska

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-05-24