Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla mieszkańców Miasta Suwałk, przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla mieszkańców Miasta Suwałk,  przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców Miasta Suwałk, przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Celem jest uzyskanie opinii na temat stopnia dostępności transportu publicznego i mobilności w mieście oraz poznanie potrzeb komunikacyjnych ww. grup osób.

Okres trwania konsultacji społecznych: 28.08.2023 r. - 19.09.2023 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:


1) Zbierania uwag w wersji pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (w załączeniu). Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od dnia 28.08.2023 r. do dnia 19.09.2023 r. w następujący sposób:

a) przesłać w formie skanu na adres e-mail: gk@um.suwalki.pl lub wysłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (w przypadku składania formularza w formie papierowej dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Suwałkach), lub


b) wrzucić do jednej urn, które znajdują się w następujących instytucjach: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 lub ul. Noniewicza 71a, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ul. Mickiewicza 3, Aquapark Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 7.


2) Przekazania formularzy konsultacyjnych suwalskim organizacjom społecznym, zajmującym się sprawami seniorów i osób niepełnosprawnych,

3) Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w sali 26.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi:

1) z datą wpływu przed dniem 28.08.2023 r. i po dniu 19.09.2023 r.,
2) przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Link do zarządzenia:
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-327-2023-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zwiekszenia-dostepnosci-transportu-publicznego-i-mobilnosci-dla-mieszkancow-miasta-suwalk-przede-wszystkim-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-tym-osob-z-niepelno.html

Formularz konsultacyjny:
(pdf z załączniku)

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szypulski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego

Data wytworzenia: 2023-08-25

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2023-08-25

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2023-08-25