Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2023-09-14

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2023-09-14

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2023-09-14