Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały RM w Suwałkach w spr. uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarz. oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działaln. pożytku publ. i o wolontariacie, na rok 2014

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-09-20