Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok - SRDPP

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje

 

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 29 sierpnia do 18 września 2014 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz zostaną przesłane e-mailem członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Forma konsultacji będzie zależna od sposobu procedowania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnego z przyjętym przez nią regulaminem.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawi wyniki przeprowadzonych konsultacji Prezydentowi Miasta Suwałk.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

 

W załączeniu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok.

2. Formularz zgłaszania opinii.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-09-02