Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

1.  Budowa parkingów i dojazdów przy ulicy Bydgoskiej w Suwałkach,

2. Położenie kostki brukowej na części chodników oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod potrzeby placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach, ul. Buczka 41,

3. Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem budynku i placu zabaw poprzez zamontowanie czujników i zamka szyfrowego przy budynku Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Witosa 4,

4.   Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach, ul. Korczaka 4a.

 

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.).  

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jabłoński Radosław

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2016-06-07