Ogłoszenie o realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5-6 latków w Przedszkolu Nr 2 w Suwałkach

        Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację   o realizacji zadań pod nazwą „Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5-6 latków w Przedszkolu Nr 2 ”  z siedzibą: 16 - 400 Suwałki, ul. Waryńskiego 29 .

Zadania te realizowane będą  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-06-08

Data modyfikacji: 2012-06-08

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-06-08