Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej- „ Wykonanie placu zabaw przy ulicy Białostockiej w Suwałkach ”

Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację  o zrealizowaniu zadania pod nazwą „ Wykonanie placu zabaw przy ulicy Białostockiej w Suwałkach ”.
Zadanie to realizowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536  z późn. zm. ) .

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2012-08-10

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2012-08-10