Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej - Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych, utwardzenie drogi osiedlowej, modernizacja chodników, modernizacja pomieszczeń

 

Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

 

1. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach 

2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynku Em. Plater 24 A w Suwałkach

3. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach

4. Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach

5. Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach   

6. Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach

7. Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach

8. Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach

 

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.).

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-06-29

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-06-29