Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

1. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielskiej 9 w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

2. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1-go Maja 19 w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

3. Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu II przy bl.20  w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

4. Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu II przy bl.4A  w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

5. Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu II przy bl.4  w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

6. Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu II przy bl.3  w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

7. Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68,Reja 70, Reja 72 w Suwałkach poprzez utwardzenie kostką betonową

8. Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach.

 

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ).

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-08-23

Data modyfikacji: 2013-08-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-08-23