Ogłoszenie o realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi przy garażach róg ulicy Świerkowej – Modrzewiowej w Suwałkach

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację  o realizacji zadania pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi przy garażach róg ulicy Świerkowej – Modrzewiowej  w Suwałkach ”.

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-05-29

Data modyfikacji: 2012-05-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-05-29