Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej - Modernizacja pomieszczenia w przedszkolu, modernizacja ciągu pieszo-jezdnego

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację   o realizacji zadań pod nazwą:

1. Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach

2. Modernizacji ciągu pieszo-jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ulicy Dwernickiego 9 w Suwałkach.

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) .

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-07-09

Data modyfikacji: 2014-07-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-07-09