Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej - Modernizacje terenów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

1. Modernizacja terenu przed budynkiem  poprzez wykonanie chodnika z kostki betonowej i trawników ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach

2. Modernizacja terenu przed budynkiem  poprzez wykonanie chodnika z kostki betonowej i trawników ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach

3. Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach

4. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

5. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przed budynkiem Osiedlu II, blok 13 w Suwałkach

6. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przed budynkiem Osiedlu II, blok 14 w Suwałkach

7. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przed budynkiem Lityńskiego 16A

8. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową przed budynkiem Wigierska 19A w Suwałkach

9. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową przed budynkiem Ciesielska 5A w Suwałkach

10. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w bramie oraz podwórka poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Krótka 8 w Suwałkach.

 

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) .

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-11

Data modyfikacji: 2014-06-11

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-11