Ogłoszenie o realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą "Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach" z siedzibą: 16 – 400 Suwałki, ul. Ks. Hamerszmita 11

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ).

Udostępniający: Zygmunt Szutkiewicz - Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-06-25