Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej  w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

 

1. Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1   w Suwałkach,

2. Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową oraz budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w Suwałkach,

3. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w Suwałkach.

 

                Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) .  

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Hrynkiewicz

Data wytworzenia: 2016-06-10

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-06-10

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-06-10