Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku

Konsultacje „Projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku” trwały od 16 do 29 czerwca 2011 r.
    Odbyły się w formie zamieszczenia projektu ww. uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
    Ich celem było zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    W czasie trwania konsultacji, nie wpłynęła ani jedna uwaga lub opinia do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-01

Data modyfikacji: 2011-07-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-01