Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku trwały od 27 lipca do 10 sierpnia 2011 roku.

Odbyły się w formie zamieszczenia projektu ww. uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Ich celem było zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W czasie trwania konsultacji, nie wpłynęła ani jedna uwaga lub opinia do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom. 

Udostępniający: Andrzej Śmiejkowski Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Śmiejkowski

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Data modyfikacji: 2011-08-12

Opublikował: Andrzej Śmiejkowski

Data publikacji: 2011-08-12