Informacja z II konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.” trwające w dniach od 23 września do 10 października 2011 r.

          Celem konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Suwałk.

         Projekt Program wraz z formularzem zgłaszania opinii, został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu i BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Organizacjom, przesłano drogą elektroniczną wiadomość o trwających konsultacjach, możliwości zgłaszania opinii i uwag oraz podano adresy stron internetowych, gdzie zamieszczono ogłoszenie, konsultowany projekt i formularz.

         Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłaszać opinie i uwagi do Pełnomocnika ds. współpracy
z org. pozarządowymi, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

         W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja - Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach, które drogą elektroniczną przesłało swoje propozycje do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom.

 

 

W załączeniu:

 

         Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r."
- przeprowadzonych w dniach 23 września - 10 października 2011 r.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-11-18